Wyróżnienia dla Oficyny Wydawniczej AFM

Krzysztof Ingarden

Jakimi mówimy językami?
Kraków 2017


Laureat Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju

Artur Jasiński

Architektura i urbanistyka Izraela
Kraków 2016


Nagroda Ministra Infrastruktury za wybitną publikacje naukową w dziedzinie architektury, urbanistyki, budownictwa i zagospodarowania przestrzennego

Stanisław Hryń – autor

Anna Dettloff – tekst

Kraków 2015


Nagroda Polskiego Towarzystwa Wydawców książek za „Najpiękniejszą Książkę Roku 2015”

Anna Dettloff

Rzeźba krakowska drugiej połowy XVIII wieku – twórcy, nurty i tendencje
Kraków 2014


Nominacja do nagrody im. Jana Długosza 2014

Lucjan Kocik

Rodzina w obliczu wartości i wzorów życia ponowoczesnego świata


Nagroda ATENA 2007 dla najlepszej książki akademickiej 14. Krajowych Targów Książki Akademickiej ATENA 2007

Podziękowanie Katedry Historii Medycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Za długoletnią współpracę przy organizacji sympozjum „Ból i Cierpienie” oraz publikację materiałów naukowych wydawanych w latach 2006–2013