Książki wydane w 2012 roku

Rodzina w zdrowiu i w chorobie

Wybrane aspekty opieki nad przewlekle chorym

red. Grażyna Dębska, Anna Goździalska, Jerzy Jaśkiewicz

Kraków 2012

ISBN 978-83-7571-289-6

Niniejsza monografia obejmuje 12 rozdziałów polskich i słowackich autorów. Zwrócili oni przede wszystkim uwagę na związek między rodziną a stanem zdrowia jej członków. Publikacja obejmuje artykuły poglądowe i badawcze, napisane w języku polskim i słowackim. Autorami prac są lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, biolodzy oraz psycholodzy prowadzący działalność naukową, dydaktyczną, a pracujący w różnych jednostkach systemu opieki zdrowotnej.
Tematyka prac jest bardzo zróżnicowana, ale w większości dotyczy problemów ludzi przewlekle chorych, których schorzenia są najczęściej nieuleczalne. Zagadnieniem podstawowym dla tej grupy chorych jest właściwa opieka, którą sprawuje albo rodzina, albo placówki ochrony zdrowia.

ze wstępu

Rodzina w zdrowiu i w chorobie

Uwarunkowania środowiskowe zdrowia

red. Grażyna Dębska, Anna Goździalska, Jerzy Jaśkiewicz

Kraków 2012

ISBN 978-83-7571-293-3

Monografia, złożona z 12 artykułów o zróżnicowanej tematyce, przedstawia problemy występujące u chorych, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Z jednej strony omawia problematykę wyraźnie osadzoną w naukach społecznych, głównie socjologii rodziny, psychologii, pedagogiki. Z drugiej strony odwołuje się do nauk medycznych, poruszając kwestie zdrowia i choroby w kontekście wpływu czynników środowiskowych na zdrowie. Szczególnie ważne są problemy dzieci niepełnosprawnych oraz żyjących w rodzinach patologicznych. czy też edukacji rodziców w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Autorzy zwracają uwagę na wpływ więzi rodzinnych i wsparcia społecznego na funkcjonowanie rodziny w sytuacji choroby przewlekłej.

ze wstępu