Książki wydane w 2011 roku

Kraje konfucjańskie

Dzieje nowożytne ze szczególnym uwzględnieniem konfucjonizmu

red. Roman Sławiński

Kraków 2011

ISBN 978-83-7571-180-6

Wraz z zadziwiającym tempem rozwoju gospodarczego Chin i ich światową ekspansją kapitałową obserwujemy narastające zainteresowanie Orientem, także w naszym kraju. Dziś coraz bardziej potrzebna staje się wiedza o specyfice Azji Wschodniej, dotycząca na przykład tamtejszych rodzimych wierzeń i zwyczajów czy genezy tradycyjnej etyki konfucjańskiej i prób jej adaptacji w społeczeństwach azjatyckich w dobie modernizacji. W przypadku Chin, ojczyzny konfucjanizmu, współczesny, nowy konfucjanizm powinien doprowadzić do zorganizowania tzw. „społeczeństwa harmonijnego”, w którym dominują wartości konfucjańskie, takie jak humanitaryzm, sprawiedliwość, lojalność czy szczególna dbałość o starsze pokolenie, które pod nazwą „wartości azjatyckich” były już wdrażane w kilku krajach Azji Wschodniej i skutecznie sprzyjały rozwojowi ekonomicznemu oraz zapewnieniu spokoju społecznego. Stąd zamysł ukazania współczesnego, nowego konfucjanizmu na tle nowszej historii krajów zachowanej jeszcze lub rekonstruowanej kultury konfucjańskiej.