Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego

Strona internetowa: szd.ka.edu.pl

Czasopismo ukazuje się raz w roku. Ten specjalistyczny periodyk skupia wokół siebie historyków zajmujących się dziejami kształtowania się państwa i prawa na polskich terytoriach. Publikuje artykuły na temat historyczno-prawnej przeszłości polskiego społeczeństwa.

Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (10 punktów).