Medicine and Public Health

Medicine and Public Health

Medicine and Public Health Nowe czasopismo Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Tematyka periodyku obejmuje zakres szeroko pojętych nauk medycznych i zdrowia publicznego.

Półrocznik wydawany jest w języku angielskim, wersją pierwotną jest forma elektroniczna z możliwością przygotowania okazjonalnych wydań specjalnych również w wersji papierowej.

Artykuły publikowane są w wolnym dostępie (open access). Nadsyłane manuskrypty poddawane są procesowi recenzji opartemu zgodnie z obowiązującą procedurą na zasadzie double-blind review proces.

Radę naukową czasopisma tworzą uznani naukowcy i wysokiej klasy specjaliści krajowi i zagraniczni, co przekłada się na utrzymanie światowych standardów publikacji naukowej oraz międzynarodowy zasięg.

Wszelkie informacje na temat czasopisma, wymagania dla autorów, szczegóły polityki wydawniczej i kwestii etycznych dostępne są na stronie:

medicineph.com

Sekretarz redakcji:

dr Janusz Ligęza

email: medicineph@afm.edu.pl

Artykuły należy nadsyłać korzystając z panelu redakcyjnego dostępnego pod adresem: login.medicineph.com