Krakowskie Studia Międzynarodowe

Krakowskie Studia Międzynarodowe

Strona internetowa: ksm.ka.edu.pl

Kwartalnik wydawany jest od roku 2004. Skierowany jest do czytelników zainteresowanych zagadnieniami polityki międzynarodowej, politologii, współczesnej ekonomii oraz kulturoznawstwa.

Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (9 punktów).