European Polygraph

European Polygraph

Czasopismo wydawane jest jako kwartalnik od roku 2007. Podejmuje tematykę i analizuje zagadnienie kłamstwa w prawoznawstwie, naukach kryminalistycznych, psychopatologii, psychologii i psychologii sądowej. Zawiera publikacje oryginalnych badań, obserwacji, naukowych dochodzeń i recenzji książek.

Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (10 punktów).

Strona internetowa: www.polygraph.pl