Bezpieczeństwo: teoria i praktyka

Bezpieczeństwo: teoria i praktyka

Strona internetowa: btip.ka.edu.pl

Czasopismo ukazuje się od 2007 r. (poprzedni tytuł – Problemy Bezpieczeństwa). Adresowane jest do odbiorców, zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa publicznego, międzynarodowego, działaniami antykryzysowymi oraz wszystkich interesujących się polityką międzynarodową XX w.

Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (6 punktów).