Państwo i Społeczeństwo

Państwo i Społeczeństwo
Strona internetowa: pis.ka.edu.pl

Pierwsze czasopismo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydawane jest od roku 2001. Początkowo ukazywało się dwa razy w roku, obecnie wychodzi jako kwartalnik. Na jego łamach publikowane są artykuły związane z naukami politologicznymi, socjologicznymi, ekonomicznymi.

Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (7 punktów).

Krakowskie Studia Międzynarodowe

Krakowskie Studia Międzynarodowe

Strona internetowa: ksm.ka.edu.pl

Kwartalnik wydawany jest od roku 2004. Skierowany jest do czytelników zainteresowanych zagadnieniami polityki międzynarodowej, politologii, współczesnej ekonomii oraz kulturoznawstwa.

Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (9 punktów).

European Polygraph

European Polygraph

Czasopismo wydawane jest jako kwartalnik od roku 2007. Podejmuje tematykę i analizuje zagadnienie kłamstwa w prawoznawstwie, naukach kryminalistycznych, psychopatologii, psychologii i psychologii sądowej. Zawiera publikacje oryginalnych badań, obserwacji, naukowych dochodzeń i recenzji książek.

Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (10 punktów).

Strona internetowa: www.polygraph.pl

Medicine and Public Health

Medicine and Public Health

Medicine and Public Health Nowe czasopismo Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Tematyka periodyku obejmuje zakres szeroko pojętych nauk medycznych i zdrowia publicznego.

Półrocznik wydawany jest w języku angielskim, wersją pierwotną jest forma elektroniczna z możliwością przygotowania okazjonalnych wydań specjalnych również w wersji papierowej.

Artykuły publikowane są w wolnym dostępie (open access). Nadsyłane manuskrypty poddawane są procesowi recenzji opartemu zgodnie z obowiązującą procedurą na zasadzie double-blind review proces.

Radę naukową czasopisma tworzą uznani naukowcy i wysokiej klasy specjaliści krajowi i zagraniczni, co przekłada się na utrzymanie światowych standardów publikacji naukowej oraz międzynarodowy zasięg.

Wszelkie informacje na temat czasopisma, wymagania dla autorów, szczegóły polityki wydawniczej i kwestii etycznych dostępne są na stronie:

medicineph.com

Sekretarz redakcji:

dr Janusz Ligęza

email: medicineph@afm.edu.pl

Artykuły należy nadsyłać korzystając z panelu redakcyjnego dostępnego pod adresem: login.medicineph.com

Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały

Studia Prawnicze

Strona internetowa: sp.ka.edu.pl

Każdy tom porusza inne zagadnienie, m.in. z zakresu nauk prawnych, administracji publicznej, finansów publicznych, integracji europejskiej. Adresowane do prawników oraz studentów prawa i nauk społecznych. Poruszane w nim zagadnienia mogą zainteresować również administratywistów.

Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (7 punktów).

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego

Strona internetowa: szd.ka.edu.pl

Czasopismo ukazuje się raz w roku. Ten specjalistyczny periodyk skupia wokół siebie historyków zajmujących się dziejami kształtowania się państwa i prawa na polskich terytoriach. Publikuje artykuły na temat historyczno-prawnej przeszłości polskiego społeczeństwa.

Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (10 punktów).

Bezpieczeństwo: teoria i praktyka

Bezpieczeństwo: teoria i praktyka

Strona internetowa: btip.ka.edu.pl

Czasopismo ukazuje się od 2007 r. (poprzedni tytuł – Problemy Bezpieczeństwa). Adresowane jest do odbiorców, zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa publicznego, międzynarodowego, działaniami antykryzysowymi oraz wszystkich interesujących się polityką międzynarodową XX w.

Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (6 punktów).

Aequalitas

Aequalitas

Półrocznik Ośrodka Badań nad Wielokulturowością Mniejszościami i Wykluczeniem działającego w Krakowskiej Akademii, jest jak na razie, jedynym w Polsce periodykiem naukowym poświęconym wyłącznie tematyce równościowej. Forma publikacji: elektroniczna

Strona internetowa: aequalitas.ka.edu.pl